Rekrytering

Rekrytering rätt och gör rätt urval

Humaniks grundliga rekryteringsprocess lämpar sig väl för att hitta rätt person till nyckelpositioner i kunskapsintensiva företag i privat och offentlig sektor. Vi kan hjälpa dig utreda kandidater till befattningar där du inte har råd att anställa fel person.

Genom våra arbetspsykologiska utredningar kan vi kartlägga en persons begåvning och personlighet med stor pricksäkerhet. Dessutom kan vi hjälpa er att göra kravspecifiktationer, sökningar, urval, referenstagning, grovurval och intervjuer.

Du har säkert upplevt hur svårt det är att rekrytera rätt. Det är mycket som ska stämma i fråga om begåvning och personlighet. För att kartlägga en kandidats potential genomför vi tester som går betydligt längre än de standardiserade personlighetstester som ofta används. Vi mäter begåvningen i sex olika variabler och utför psykologiska tester för att kunna bedöma kontakt-, samarbets- och ledningförmåga, men även problemlösningsförmågan, känslomässiga faktorer och energi.

När vi är färdiga med vår utredning presenterar vi de 2-3 kandidater som vi bedömer är mest lämpliga.

Leave a Reply

Recent Posts
Kontakt
Humanik AB
Tel: 054-186880, 054-181817
Fax: 054-186880
Adress: Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad