Flow

Flow ökar din effektivitet

Flow är ett lyckotillstånd. När du är i flow går du helt upp i uppgiften, blir fullt koncentrerad, använder alla dina sinnen och hela din energi på att lösa en uppgift som du gillar och behärskar. Det är ett tillstånd som är mycket produktivt och som ger upphov till extraordinära prestationer och starkt självförtroende.

Att uppleva flow främjar också välbefinnandet och hälsan eftersom det ökar självförtroendet och ger en känsla av meningsfullhet och sammanhang. De flesta av oss söker oss till flow om vi får möjlighet.

Det finns sex grundläggande förutsättningar för flow:

1. Balans mellan din kompetens och uppgifternas svårighetsgrad.

2. Möjlighet att koncentrera dig på uppgiften.

3. Möjlighet att slutföra det du påbörjat.

4. Möjlighet att se resultatet av det du gjort.

5. Harmoni i samarbetsrelationer

6. Ledningsstilen.

Humanik kan hjälpa dig att öka graden av flow på din arbetsplats och på så sätt hjälpa er att prestera bättre, både på individ- och organisationsnivå. Vi har utvecklat flera metoder för att mäta och öka graden av flow.

Utveckla flow på din arbetsplats

Genom att utveckla flow på er arbetsplats kan ni utveckla hela verksamheten. När ni ökar ert flow tar ni nämligen bättre vara på allas resurser och kompetens. Verksamheten blir effektivare, mer kreativ och fokuserad, vilket leder till att ni får bättre möjligheter att lösa de uppgifter era kunder ger er. Ni kommer också att må bättre, samarbeta bättre, bli mer stresståliga och känna en större tillfredställelse i ert arbete.

Att öka sitt flow, både på individ- och organisationsnivå har enbart positiva effekter.

Humanik erbjuder fyra verktyg för att utveckla bättre flow i arbetet:

– Individuellt flowtest

– Ledarutbildning

– Utbildning för hela arbetsplatsen

– Demonstrationsfilm som visar skillnaden mellan flow och icke flow.

Recent Posts
Kontakt
Humanik AB
Tel: 054-186880, 054-181817
Fax: 054-186880
Adress: Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad