Q-prof

Q-Prof – kvalitetsmätning på steroider

Har du funderat på om dina tjänster har RÄTT kvalitet? Du kan ju för all del fråga kunderna, men hur ska du kunna veta att svaren är ärliga? Någon kanske ger ett bättre omdöme än han egentligen skulle vilja, för att bevara en god relation. En annan kanske klagar för att bädda för en prissänkning.

Humanik har utvecklat en djuplodande metod som mäter hur kunden uppfattar kvaliteten i era erbjudanden. Metoden tar reda på vilket värde ert erbjudande har för kunden och sätter det i relation till kundens behov och hennes anspråk på service.

Q-Prof mäter er kvalitet i nio olika faktorer och ger er så objektiva svar som över huvud taget är möjligt.

Recent Posts
Kontakt
Humanik AB
Tel: 054-186880, 054-181817
Fax: 054-186880
Adress: Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad